Sınıflar ve Nesneler (Classes and Objects)
Php'de sınıflar ve bu sınıflar kullanılarak elde edilen nesneler de vardır. Sınıflar ve nesnelerin elde edilmesi C++ dilindeki temel söz dizimi ile aynıdır; Ayrıca diğer Nesneye yönelik dil tanımlarında olduğu gibi bir sınıftan miras (inheritance) yolu ile daha başka sınıfların kurulması; sınıflarda kurucu işlevleri (constructor) bulunması gibi özellikler içerir. Bir sınıfta tüm metodların kullanabileceği değişkenler "var" ifadesi ile yapılır. Aşağıdaki kod parçası ile sınıf ve nesne kullanımı örneklenmiştir.

<?php

class Cart {

var $items;

function add_item($artnr, $num) {
	$this->items[$artnr] += $num;
} ;

class NamedCart extends Cart {
	var $owner;
	function NamedCart($name) {
		$this->owner = $name;
	};
}

cart = new NamedCart( "PenguinGear");
cart->add_item(170923, 2);

?>"Cart" adı verilen bir sınıf yaratılmış ve bu sınıfa ait "add_item" adı verilen bir metod tanımlanmış; daha sonra da NamedCart adı verilen ve "Cart" sınıfından miras yolu ile türetilmiş yeni bir sınıf elde edilmiştir. Bu sınıfa da ait olan NamedCart kurucu metodu bulunmaktadır.


Önceki Sonraki İçindekiler http://www.phpkaynak.com