Grafik İşlemleri




Php'de GD grafik kitaplığı kullanılarak grafik işlemleri yapılabilmektedir; GD grafik kitaplığı genelde Linux türevlerinde doğrudan gelmektedir. GD grafik kitaplığı kullanılarak grafik ilkelleri (doğru, çember,vs...) ve bunlar ile ilgili çizim, kalıp doldurma,resim yaratma vs gibi işlemler kolaylıkla yapılabilmektedir.Aşağıda grafik işlemlerini özetleyen php betiği parçası örneklenmiştir.

<?php

	Header( "Content-type: image/gif");

	$im = ImageCreate(150,30);
	$white = ImageColorAllocate($im, 255,255,255);
	$black = ImageColorAllocate($im, 0,0,0);
	imageTTFText($im, 20, 0, 10, 20, $black,SHOTS___.TTF", "ABCabc123");

	imageGif($im);
?>


Yukarıdaki php betiğinde web taryıcıya doğrudan True Type fontunda bir GIF resmi yollanmaktadır.


Önceki Sonraki İçindekiler http://www.phpkaynak.com